Колегам

Поради та настанови юристів


У кожного 100-го пацієнта в процесі та після лікування виникають ускладнення.

Причинами таких ускладнень можуть бути:

 • Не виконування рекомендацій та настанов лікаря;
 • Порушення умов гігієни;
 • Порушення режиму лікування (ліжковий, обмеження навантажень, обмеження певної діяльності);
 • Порушення режиму харчування;
 • Порушення режиму (порядку) прийому ліків та виконання лікувальних процедур;
 • Порушення графіка відвідування лікаря (з метою спостереження в динаміці – своєчасного виявлення особливостей перебігу захворювання, раннього визначення розвитку можливих ускладнень і наслідків, своєчасної корекції лікувальних заходів);
 • Не інформування лікаря про випадки погіршення стану здоров’я;
 • Відмова пацієнта від запропонованих необхідних досліджень (аналізів) та діагностичних процедур, як при первинному зверненні, так і в динаміці спостереження та лікування.

Необхідним є правильне ведення медичної (та ін.) документації

1. Договір про надання медичних послуг
2. Анкета здоров’я пацієнта
3. Анкета персональних даних
4. Медична карта (амбулаторнго, стаціонарного) хворого

Паспортна частина карти заповнюється на основі «Анкети персональних даних»
Лікування описується відповідно до «Протоколу лікування» (анамнез, статус, діагноз, лікування та рекомендації)
План лікування і діагностичних процедур обов’язково візується підписом пацієнта (підписується пацієнтом)
Важливо, в медичну карту необхідно вносити інформацію про всі порушення рекомендацій лікуючого лікаря:

 • Пропуски прийомів;
 • Порушення термінів оглядів в динаміці;
 • Порушення прийому ліків.
5. Інформована згода на проведення діагностичних та лікувальних процедур (форма №003-6/о)

Є обов’язковим документом для всіх лікарів
Не захищає від специфічних ускладнень в результаті лікування
Видається (береться) на весь план лікування
Видається (береться) на конкретного лікуючого лікаря

6. Спеціалізована інформована згода

Форма не затверджена МОЗ України
Не є обов’язковою формою
Попередження про всі можливі варіанти ускладнень
Ускладнення стає частиною лікування пацієнта
Максимально фіксує факт ознайомлення пацієнта з процесом і результатом лікування (діагностики)
Максимально попереджує конфлікт та захищає від настання відповідальності

7. Згода на фото та відео фіксацію процесу лікування

Обов’язкова, якщо лікар фіксує стан здоров’я пацієнта «до» та «після» (інакше, це кваліфікується (розцінюється) як вторгнення в особисте життя людини)
Використовувати тільки в інтересах розвитку медицини і науки, підвищення якості медичних послуг
Може бути включена в спеціалізовану інформовану згоду

8. Акт виконаних робіт (послуг)

Підтверджує факт повного або часткового надання медичних послуг
Підтверджує рівень якості
Має містити фразу «претензій не маю»
Підтверджує факт повної або часткової оплати послуг